Prečo sa rozhodnúť pre s. r. o.

ČO JE S. R. O.


Spoločnosť s ručením obmedzeným je obchodnou spoločnosťou založenou za účelom podnikania. Pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje, môže byť založená aj za iným účelom.

Základnými špecifikami s. r. o. sú:
 
 • obchodné meno
 • sídlo
 • predmet podnikania
 • základné imanie
 • spoločníci
 • konatelia
 • iné

S. r. o. zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Spoločníci ručia za záväzky do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.
S. r. o. sa zakladá spoločenskou zmluvou (resp. zakladateľskou listinou v prípade 1 zakladateľa), a vzniká dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra.

 

VÝHODY S. R. O. VOČI PODNIKATEĽOVI (FYZICKEJ OSOBE)
 

 • S. r. o. je vnímaná vo všeobecnosti ako dôveryhodnejší obchodný partner, aj keď v skutočnosti je to presne naopak. Pôsobí ako kapitálovo silnejšia a podnikateľsky skúsenejšia.

 • Spoločník s. r. o. ručí proti všetkým rizikám podnikania len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Pri zapísanom úplnom splatení vkladu teda už za záväzky spoločnosti neručí spoločník vôbec.

 • Majetok s. r. o. je úplne oddelený od majetku jej spoločníkov, čo v prípade problémov ochráni ich súkromný majetok.

 • Spoločník s. r. o. príjem z podielu na zisku už ďalej nezdaňuje.

 • S. r. o. aj v prípade dosiahnutia zisku neplatí žiadne poistné do Sociálnej poisťovne, ani do zdravotnej poisťovne.

 • S. r. o. má lepšie možnosti pre optimalizáciu daní.

 • S. r. o. má ľahšie nástupníctvo pri dedení.