ČO JE S. R. O.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je obchodnou spoločnosťou založenou za účelom podnikania. Pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje, môže byť založená aj za iným účelom.

Základnými špecifikami s. r. o. sú:

obchodné meno

sídlo

predmet podnikania

základné imanie

spoločníci

konatelia

iné

S. r. o. zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Spoločníci ručia za záväzky do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

S. r. o. sa zakladá spoločenskou zmluvou (resp. zakladateľskou listinou v prípade 1 zakladateľa), a vzniká dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra.


VÝHODY S. R. O. VOČI PODNIKATEĽOVI (FYZICKEJ OSOBE)

S. r. o. je vnímaná vo všeobecnosti ako dôveryhodnejší obchodný partner, aj keď v skutočnosti je to presne naopak. Pôsobí ako kapitálovo   silnejšia a podnikateľsky skúsenejšia.

Spoločník s. r. o. ručí proti všetkým rizikám podnikania len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Pri zapísanom   úplnom splatení vkladu teda už za záväzky spoločnosti neručí spoločník vôbec.

Majetok s. r. o. je úplne oddelený od majetku jej spoločníkov, čo v prípade problémov ochráni ich súkromný majetok.

Spoločník s. r. o. príjem z podielu na zisku už ďalej nezdaňuje.

S. r. o. aj v prípade dosiahnutia zisku neplatí žiadne poistné do Sociálnej poisťovne, ani do zdravotnej poisťovne.

S. r. o. má lepšie možnosti pre optimalizáciu daní.

S. r. o. má ľahšie nástupníctvo pri dedení.

CONECOM
office: T. Vansovej 1
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

e-mail: conecom@conecom.sk
tel.: +421 904 667 331

Copyright © 2015 CONECOM. Všetky práva vyhradené.

PREDAJ, ZAKLADANIE a ZMENY S.R.O. - CONECOM | spolocnosti-sro.sk

Prečo sa rozhodnúť pre s. r. o.   |   Prečo sa rozhodnúť pre nás   |   Kontakt

Zakladanie, zmeny, zrušenie a predaj s. r. o.