UKONČENIE S.R.O.

UKONČENIE PODNIKANIA S. R. O.


Podnikateľ sa môže pri svojom podnikaní dostať do situácie, keď potrebuje z rôznych dôvodov ukončiť podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzeným. Odporučíme Vám tú najvhodnejšiu formu, ako sa "zbavíte" Vašej s. r. o.:

• Zrušenie s. r. o. bez likvidácie. Cena za túto službu je od 700 EUR (záleží od počtu záčastnených spoločností, ...).
- Zlúčenie s. r. o.
- Splynutie s. r. o.
- Rozdelenie s. r. o.

• Zrušenie s. r. o. s likvidáciou. Cena za vstup do likvidácie je 250 EUR, kompletná likvidácia vrátane výmazu z OR je 600 EUR.

• Zrušenie s. r. o. rozhodnutím súdu (ex offo). Cena za túto službu je 300 EUR.

• Odkúpenie Vašej s. r. o. Cena sa stanovuje individuálne na základe "stavu" Vašej spoločnosti.

• Konkurz s. r. o. Cena sa stanovuje individuálne na základe "stavu" Vašej spoločnosti.


Pokiaľ sa rozhodnete využiť naše služby, kompletnú realizáciu celého procesu ukončenia podnikania Vašej s. r. o. prevezmeme za Vás na naše plecia:

• Všetko potrebné vybavíme na základe plnej moci za Vás a Vy sa môžete bez starostí venovať svojej vlastnej činnosti. Vypracujeme   kompletnú dokumentáciu, zabezpečíme spísanie notárskej zápisnice, ako aj samotný zápis do obchodného registra.

• Poskytneme Vám súvisiace odborné poradenstvo a odporučíme najvhodnejšiu formu ukončenia podnikania pre Vašu spoločnosť.

• V cene je samozrejme aj poplatok za zápis do obchodného registra, ako aj notársky poplatok (v prípade potreby notárskej zápisnice).

• Za našu prácu nesieme plnú zodpovednosť a zápis do obchodného registra garantujeme.