ZALOŽENIE S. R. O.

ZALOŽENIE S. R. O. za 300 EUR 280 EUR (AKTUÁLNA AKCIOVÁ CENA!)


Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je proces, ktorý si vyžaduje znalosti, skúsenosti, čas, a v neposlednom rade aj peniaze. Pokiaľ sa rozhodnete využiť naše služby, toto všetko prevezmeme za Vás na naše plecia:

• Pri zakladaní Vašej s. r. o. využijeme naše dlhoročné znalosti a skúsenosti. Prax v zakladaní s. r. o. na mieru máme už od januára 2009.

• Všetko potrebné vybavíme na základe plnej moci za Vás a Vy sa môžete bez starostí venovať svojej vlastnej činnosti. Vypracujeme pre Vašu s. r. o. kompletnú dokumentáciu, vybavíme osvedčenie o živnostenskom oprávnení a súhlas správcu dane, zabezpečíme zápis do obchodného registra a následnú registráciu pre daň z príjmov.

• Poskytneme Vám odborné poradenstvo súvisiace so zakladaním a fungovaním s. r. o.

• V cene je samozrejme aj poplatok pre živnostenský register za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (do 50 ks voľných živností), ako aj poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra. Pri štandardnom svojpomocnom podaní by ste zaplatili poplatok za zápis do obchodného registra vo výške 300 EUR a poplatok za 50 voľných živností vo výške 250 EUR, spolu teda 550 EUR. S nami Vás kompletné založenie s. r. o. vrátane tohoto všetkého bude stáť presne 300 EUR, v tomto prípade teda ušetríte celých 250 EUR, ktoré by ste zaplatili úradom za poplatky. Kompletné založenie s. r. o. za nižšiu cenu, ako je vôbec cena štandardných poplatkov, Vám dokážeme ponúknuť aj vďaka zaručenému elektronickému podpisu, ktorý pri podaniach na úrady využívame.

• Za našu prácu nesieme plnú zodpovednosť a zápis Vašej s. r. o. do obchodného registra garantujeme.