ZMENY V S. R. O.

ZMENY V S. R. O. za 150 EUR 130 EUR (AKTUÁLNA AKCIOVÁ CENA!)


Spoločnosť s ručením obmedzeným sa počas svojej existencie dostane mnohokrát do situácie, keď potrebuje zrealizovať rôzne zmeny, ktoré vyplynuli z jej fungovania. Najčastejšie ide o zmenu obchodného mena, sídla, konateľov, spoločníkov, zvýšenie základného imania, rozšírenie predmetu podnikani, a iné. Pokiaľ sa rozhodnete využiť naše služby, kompletnú realizáciu všetkých zmien prevezmeme za Vás na naše plecia:

• Všetko potrebné vybavíme na základe plnej moci za Vás a Vy sa môžete bez starostí venovať svojej vlastnej činnosti. Vypracujeme k realizácii zmien kompletnú dokumentáciu, v prípade rozšírenia predmetu podnikania vybavíme osvedčenie o živnostenskom oprávnení, v prípade prevodu väčšinového obchodného podielu vybavíme súhlas správcu dane, zabezpečíme zápis do obchodného registra a následné oznámenie zmien daňovému úradu aj živnostenskému registru.

• Poskytneme Vám odborné poradenstvo súvisiace s ralizáciou zmien a fungovaním s. r. o.

• Cena je rovnaká za akýkoľvek počet zmien, ktoré sa realizujú jedným zápisom. V cene je samozrejme aj poplatok pre živnostenský register za rozšírenie predmetu podnikania (do 50 ks voľných živností), ako aj poplatok za zápis zmien o spoločnosti do obchodného registra.

• Za našu prácu nesieme plnú zodpovednosť a zápis zmien vo Vašej s. r. o. do obchodného registra garantujeme.