ZMENY V S. R. O. za 120 EUR

Spoločnosť s ručením obmedzeným sa počas svojej existencie dostane mnohokrát do situácie, keď potrebuje zrealizovať rôzne zmeny, ktoré vyplynuli z jej fungovania. Najčastejšie ide o zmenu obchodného mena, sídla, konateľov, spoločníkov, zvýšenie základného imania, rozšírenie predmetu podnikani, a iné. Pokiaľ sa rozhodnete využiť naše služby, kompletnú realizáciu všetkých zmien prevezmeme za Vás na naše plecia:

Všetko potrebné vybavíme na základe plnej moci za Vás a Vy sa môžete bez starostí venovať svojej vlastnej činnosti. Vypracujeme k realizácii zmien kompletnú dokumentáciu, v prípade rozšírenia predmetu podnikania vybavíme osvedčenie o živnostenskom oprávnení, v prípade prevodu väčšinového obchodného podielu vybavíme súhlas správcu dane, zabezpečíme zápis do obchodného registra a následné oznámenie zmien daňovému úradu aj živnostenskému registru.

Poskytneme Vám odborné poradenstvo súvisiace s ralizáciou zmien a fungovaním s. r. o.

Cena je rovnaká za akýkoľvek počet zmien, ktoré sa realizujú jedným zápisom. V cene je samozrejme aj poplatok pre živnostenský register za rozšírenie predmetu podnikania (do 50 ks voľných živností), ako aj poplatok za zápis zmien o spoločnosti do obchodného registra.

Za našu prácu nesieme plnú zodpovednosť a zápis zmien vo Vašej s. r. o. do obchodného registra garantujeme.

CONECOM
office: T. Vansovej 1
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

e-mail: conecom@conecom.sk
tel.: +421 904 667 331

Copyright © 2015 CONECOM. Všetky práva vyhradené.

PREDAJ, ZAKLADANIE a ZMENY S.R.O. - CONECOM | spolocnosti-sro.sk

Prečo sa rozhodnúť pre s. r. o.   |   Prečo sa rozhodnúť pre nás   |   Kontakt

Zakladanie, zmeny, zrušenie a predaj s. r. o.